Torchinova Oksana Vladimirovna

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry buhgalterskogo ucheta i audita

Economics SKGMI (GTU), Russia, Vladikavkaz