Yedelev D. A.

doktor ekonomicheskih nauk, doktor medicinskih nauk, professor. Rektor Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta pischevyh proizvodstv.

the Moscow state University of food production