Agutin Alexander Vasilievich

d.yu.n., professor. Dolzhnost: glavnyy nauchnyy sotrudnik nauchno-issledovatelskogo centra

Moscow academy of economics and law