Emelin Petr Vadimovich

aspirant. Mesto ucheby: Vladimirskiy gosudarstvennyy universitet imeni Aleksandra Grigorevicha i Nikolaya Grigorevicha Stoletovyh