Burylo Yuriy Pavlovich

k.yu.n., docent. Dolzhnost: docent kafedry konstitucionnogo i administrativnogo prava.

Kiev national economic university of Vadim Hetman