Shangareev AnvarTagirovich

aspirant. Mesto ucheby: Rossiyskaya gosudarstvennaya akademiya intellektualnoy sobstvennosti