Kostyuk Mikhail Fedorovich

d.yu.n., professor. Dolzhnost: professor kafedry ekonomicheskoy bezopasnosti i ugolovno-pravovyh disciplin.

Russian Economic University named after G.V.Plekhanov