Khranovskiy Igor Vitalievich

aspirant. Mesto ucheby: Moskovskiy Novyy Yuridicheskiy Institut.