Kat Zara Ruslanovna

soiskatel kafedry grazhdanskogo i trudovogo prava. Mesto ucheby: Rossiyskiy gosudarstvennyy torgovo-ekonomicheskiy universitet