Solovyev Vasiliy Vladimirovich

Dolzhnost: mladshiy nauchnyy sotrudnik.

Institute of Economics and entrepreneurship, research laboratory