Asanov Nauazi Hyzyrovich

k.yu.n., doktorant. Mesto ucheby: Akademiya upravleniya MVD Rossii.