Gorodnova O.N.

k.filosof.n., docent kafedry grazhdansko-pravovyh disciplin

the Chuvash State University