Medvedev E.V.

k.yu.n., docent, docent kafedry ugolovnogo prava i kriminologii

Ulianovsk State University