Khuraskina N.V.

k.biol.nauk, docent kafedry grazhdansko-pravovyh disciplin

the Chuvash State University