Panchenko V.Yu.

k.yu.n., docent kafedry teorii gosudarstva i prava

Siberian Federal University