Izergina V. P.

aspirant kafedry ekonomicheskoy istorii i informacionnyh tehnologiy. Mesto ucheby: FGBOU VPO «MGU im. N. P. Ogareva».