Dakalov Mamed Vakhaevich

aspirant kafedry globalnoy energeticheskoy politiki i energeticheskoy bezopasnosti MGIMO (U) MID Rossii.