Chizhikova Elvira Syaitovna

aspirantka kafedry «Bankovskoe delo». mesto ucheby: Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. Plehanova.