Gladkih V.V.

aspirant, Nacionalnyy institut biznesa, Moskva.