Sumin N.

aspirant, Moskovskiy gosudarstvennyy universitet priborostroeniya i informatiki, kafedra «Menedzhment»