Parfenova Maria S.

aspirant. Tyumenskaya Gosudarstvennaya Akademiya Mirovoy Ekonomiki, Upravleniya i Prava