Kirillov Vladimir Anatolievich

soiskatel kafedry konstitucionnogo prava Instituta mezhdunarodnogo prava, ekonomiki, gumanitarnyh nauk i upravleniya im. K. V. Rossinskogo (g. Krasnodar).