Adamokov Beslan Bilyalovich

aspirant kafedry konstitucionnogo i mezhdunarodnogo prava, Severo-Kavkazskiy federalnyy universitet.