Chernyshov Michael Yu.

d.p.n., k.yu.n., zav. nauchno-metodicheskoy chastyu Prezidiuma Irkutskogo nauchnogo centra SO RAN.

the Presidium of Irkutsk Scientific Center, Siberian Branch of RAS