Stepanenko Raviya Faritovna

k.yu.n. Dolzhnost: docent kafedry teorii i istorii gosudarstva i prava. yuridicheskiy fakultet.

University of Management «Tatar Institute for Business Assistance»