Shilakin V.B.

adyunkt. Mesto ucheby: Dalnevostochnyy yuridicheskiy institut MVD Rossii. Podrazdelenie: kafedra gosudarstvenno-pravovyh disciplin.

Far East Law Institute of MIA Russia