Meshcheryakova Svetlana

kandidat psihologicheskih nauk, docent

Law Institute Tambov State Technical University