Nikolskiy Eugenie V.

kandidat filologicheskih nauk, docent kafedry otechestvennoy istorii i kultury gumanitarnogo fakulteta

FSEI of HPE «Moscow State University of Geodesy and Cartography»