Tulchinskii Grigorii L.

Zasluzhennyy deyatel nauki RF, doktor filosofskih nauk, professor Departament prikladnoy politologii

HRU Higher School of Economics - St.-Petersburg