Lysykh Darya V.

aspirant

Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk