Afanasyev Alexander Alexandrovich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent.; Podrazdelenie: kafedra konstitucionnogo i administrativnogo prava.

Omsk law academy