Moskovskaya Nataliya Vladimirovna

aspirantka kafedry grazhdanskogo prava Yuridicheskogo fakulteta

Moscow state university named after M.V.Lomonosov (MSU) , Moscow, Russia