Sivina Kseniya N.

magistrant instituta istorii i mezhdunarodnyh otnosheniy

Kemerovo State University , Kemerovo, Russian Federation

ORCID: 0000-0003-0597-4173