Ryskulov Sherik

Glavnyy nauchnyy sotrudnik Centra politologicheskih issledovaniy i ekspertiz

Kyrgyz Republic National Sciences academy politological research and expertise Center , Bishkek, Kyrgyz Republic