Karepanov Grigoriy N.

specialist yuridicheskogo otdela

Ekaterinburg branch GPB (OJSC)