Karepanov Nikolaj V.

kandidat yuridicheskih nauk, docent, docent kafedry kriminalistiki

the Urals State University of Law