Alaverdyan Artem L.

kandidat filosofskih nauk; docent kafedry teorii i metodologii nauki

Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov