Fominih Sergei Mikhailovich

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent, predsedatel; Podrazdelenie: kafedra ugolovno-pravovyh disciplin. Filial: Kirovskiy filial. Oblast: Kirovskaya oblast

Moscow humanitarian-economic institute. Branch: Kirov branch