Vasiliev Alexander V.

kandidat politicheskih nauk, docent; docent kafedry teorii gosudarstva i prava Institut prava; docent kafedry socialnyh i politicheskih kommunikaciy

Bashkir State University; Ufa State Petroleum Technical University