Bartsits Temyr Zurabovich

Aspirant; Prepodavatel: kafedra grazhdanskogo prava i processa

Moscow State Law University named after O.E. Kutafina (MSLA); Abkhazian State University (ASU)