Kartashov Alexander V.

kand. yurid. nauk, docent; docent kafedry finansovogo prava

Kutafin Moscow State Law University (MSAL)