Nurgaliev Rustam K.

kandidat tehnicheskih nauk, docent; zaveduyuschiy kafedroy sistem avtomatizacii i upravleniya tehnologicheskimi processami

Kazan National Research Technological University