Nakova Madina R.

prepodavatel kafedry finansov i ekonomicheskogo analiza, kand. ekon. nauk

the Ministry of Internal Affairs Moscow University of Russia of V. Ya. Kikotya