Rodchenkova Oksana A.

zamestitel nachalnika kafedry finansov i ekonomicheskogo analiza, kand. ekon. nauk, docent

the Ministry of Internal Affairs Moscow University of Russia of V. Ya. Kikotya