Gaidenko Elena N.

sekretar sudebnogo zasedaniya

Novoshakhtinsky district court of the Rostov region