Sabanchieva Asiyat K.

kandidat filosofskih nauk, docent kafedry inostrannyh yazykov socialno-gumanitarnogo instituta

Kabardino-Balkarian University named after Berbekova H. M