Pimakova Olga

kand. yurid. nauk, prepodavatel kafedry ugolovnogo prava, kriminologii i psihologii

Orel law institute of MIA Russia named after V. V. Lukyanov