Bogotova Oksana Kh.

kandidat ekonomicheskih nauk, docent kafedry ekonomiki

FSBEI HE Kabardino-Balkarian SAU named after V.M. Kokova