Strovsky Dmitry L.

doktor politicheskih nauk, professor; Nauchnyy sotrudnik issledovatelskogo centra po voprosam bezopasnosti i kommunikaciy

Ariel University