Abdrakhmanova Elena Robertovna

kand. yurid. nauk. Dolzhnost: docent. Mesto raboty: Ulyanovskiy gosudarstvennyy universitet. Podrazdelenie: kafedra ugolovnogo prava i kriminologii.

Ulyanovsk State University